Verimlilik Arttırma – yüceLaydın

— Hide menu

Verimlilik Arttırma

Çağdaş Verimlilik Tanımı

Doğru ürün veya hizmetin,

• Doğru zamanda,
• Doğru yerde,
• Doğru miktarda,
• Doğru kişiler tarafından,
• En az maliyetle,
• En yüksek kalitede,
• Daha yüksek katma değer yaratacak biçimde,
• İnsan kaynaklarını gözeterek (işçi sağlığı ve güvenliği, haklara saygı, adil ücret, vb.),
• Çevreye zarar vermeden üretilmesidir.

 

Verimliliğin Hedefleri

• daha tutumlu ve akılcı kaynak kullanımı
• daha çok ürün,
• daha kaliteli ürün,
• daha kaliteli üretim/süreç,
• daha insancıl çalışma ortamları,
• yıkımlardan korunan doğal çevre
.

download »


Instagram

Endüstri Mühendisi Yücel AYDIN

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Eğlence