Turquality – İhracata Yönelik Devlet Yardımları – yüceLaydın

— Hide menu

Turquality – İhracata Yönelik Devlet Yardımları

TURQUALITY® , Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.

Günümüzde gittikçe ağırlaşan rekabet koşulları ve değişen tüketim kalıpları uluslararası arenada yer almak isteyen şirketleri daha fazla katma değer ve daha fazla pazar payı anlamına gelen güçlü markalar yaratmaya teşvik ediyor.

Vizyonunu “10 yılda 10 dünya markası yaratmak” olarak belirleyen TURQUALITY® buna ulaşmak için marka yaratma potansiyeli olan firmaları belirleyerek oluşturulan destek platformu çerçevesinde desteklemeyi hedefliyor.

TURQUALITY’ nin misyonu

  • Güçlü global markaları geliştirerek ülkemizin ihracatını artırmak,
  • Geliştirilen Türk markaları eliyle “Türk Malı” imajını ve Türkiye’nin itibarını güçlendirmek,

TURQUALITY’ nin hedefleri

  • Marka potansiyeli olan firmalara global bir marka olma yolunda finansal kaynak sağlamak suretiyle, markalaşmada ivmelendirici bir rol oynamak.
  • Global Türk markaları yaratabilmek için Firmaların ve markalarının gelişimlerine yönelik strateji, operasyon, organizasyon ve teknoloji danışmanlığı çalışmaları ile destek olmak.
  • Program kapsamında bulunan firmaların yönetim birimlerine yönelik eğitim desteği vermek suretiyle toplam insan kaynaklarını güçlendirmek.
  • İletişim ve tanıtım faaliyetleri ile yurtdışında olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve tutundurulmasını sağlamak.
  • Türk firmalarının marka potansiyelini ve bilincini artırmak.
  • Türk firmalarının pazar bilgisi dâhilinde aksiyon alabilmeleri için istihbarat desteği sağlamak.
  • Seçilmiş Türk Markaları için bir inkübatör ve katalizör olmak.

download »


Instagram

Posted on Cuma, Kasım 12th, 2010 at 22:56. Filed under: Lojistik Etiketler:, , , , , RSS 2.0 feed.

Endüstri Mühendisi Yücel AYDIN

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Eğlence