Outsourcing – Dış Kaynak Kullanımı – yüceLaydın

— Hide menu

Outsourcing – Dış Kaynak Kullanımı

İşletmelerin, sadece kendi sahip oldukları yetenek ve becerileri esas alan işleri dışındaki, öz veya temel yeteneklerin kullanılmadığı işlerin, işletme dışından kendi alanında uzmanlaşmış başka işletmelerden almasına dış kaynak kullanımı (outsourcing) denir.

Dış kaynak kullanımı, günümüzde stratejik yönetim alanında üzerinde en fazla konuşulan ve en yaygın uygulanan yöntemlerdendir. Dış kaynak kullanımı özellikle lojistik ve bilgi teknolojileri alanında yaygın uygulama alanı bulmuş durumdadır.

download »


Instagram

Endüstri Mühendisi Yücel AYDIN

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Eğlence