Lojistik Sistem Simülasyonu Nedir?.. – yüceLaydın

— Hide menu

Lojistik Sistem Simülasyonu Nedir?..

Lojistik simülasyonunun 2 önemli sebebi vardır.
1.Tedarik zincirinin tamamının operasyonlarının(fabrika,depo ve müşteriler arasındaki taşıma varlıklarının akışı,tesis içi kaynakların performansları) analiz ve modellemesini sağlayabilmektir
2.Depo operasyonlarını optimize etmek

Genel olarak simülasyon modelinde iç lojistik ve bir depo operasyonları veya bir bölge yada şehir içine olan yüklemelerin sevki ve teslimine, fiziksel ürünlerin karşılıklı hareketlerine önem verilmelidir.

Model,müşteri talebi,taşıma gecikmeleri ve üretim çizelgelemesiyle ilgili değişkenlerin etkisi araştırılarak geliştirilir.

download »


Instagram

Endüstri Mühendisi Yücel AYDIN

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Eğlence