Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) – yüceLaydın

— Hide menu

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)

Enterprise Resource Planning – ERP

işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel addır.

Kurumsal kaynak planlaması anlam olarak, işletmenin tüm kaynaklarının birleştirilip, verimli olarak kullanılması için tasarlanmış sistemlere denmektedir. ERP kavramı ilk olarak üretim çevrelerinde kullanılmaya başlansa da; günümüzde ERP sistemleri çok daha geniş bir alanda telâfuz edilmektedir. ERP sistemleri, bir işletmenin iş alanına ya da ismine bakmadan, işletmenin tüm temel işlemlerini kendi yapısı altında toplayabilir. İşletmenler, kâr amacı olmayan kuruluşlar, vakıflar, hükümetler veya diğer varlıklar ERP sistemlerini kullanabilirler.

ERP üzerine yapılan araştırmalar incelendiğinde iki farklı akımının ortaya çıktığı görülmektedir.
Bunlardan birincisi; ERP’yi, stratejik bir kavram olarak gören işletmelerin temel yeteneklerine
odaklanan araştırma yaklaşımı.
İkincisi ise; bilgi sistemlerinin yönetilmesi ve buna bağlı maliyet ve başarının detaylarına
odaklanan araştırma yaklaşımı.

download »


Instagram

Posted on Çarşamba, Kasım 24th, 2010 at 20:52. Filed under: Endüsti Mühendisliği Etiketler:, , , , , RSS 2.0 feed.

Endüstri Mühendisi Yücel AYDIN

One Response to “Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)”

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Eğlence