Endüsti Mühendisliği – yüceLaydın

— Hide menu

Endüsti Mühendisliği

Ana Üretim Çizelgeleme, şirketin hangi ürünü, hangi miktarda ve hangi tarihte üreteceğinin belirtildiği üretim programıdır.

Üretimde her türlü yeni gelişmelere veya değişmelere cevap verebilme, uyum sağlamada yeterli olabilme kalitesi

kurum içi ve dışı faaliyetlerin eşgüdümlü bir şekilde yürütülmesini sağlayan bir sistem.

Analitik Hiyerarşi Prosesi, Thomas L. Saaty tarafından geliştirilen çok ölçütlü karar verme tekniklerinden biridir.

Neyi ne zaman imal etmeli, ne kadar envanter stoklamalı, malzeme akış ve müşteri taleplerine göre üretim hattını nasıl çizelgelemeli gibi konuları kapsar.

Mühendislik Ekonomisi, alternatiflerin finansal sonuçlarını tahmin etmeyi, formule etmeyi ve değerlerdirmeyi kapsar ve seçim için kriterler sağlar.

Verimlilik,bir üretim ya da hizmet sisteminin ürettiği çıktı ile bu çıktıyı yaratmak için kullanılan girdi arasındaki ilişkidir

Sürekli iyileştirme faaliyetlerini yürütmek amacıyla her düzeyden çalışanlar tarafından gönüllü olarak oluşturulan grup.

Crm, müşteriyi tasarım noktasına yerleştiren ve müşteri ile yakın ilişki kuran bir felsefedir.

Optimal seviyede hasta bakım kalitesinin geliştirilmesi, güvenilir bir hasta bakım ortamı sağlanması ve risklerinin azaltılması

6 Sigma, mühendislik ve istatistiğin bir arada bulunduğu süreç iyileştirme, yönetme metodolojisidir.

Ulaşım sektöründe Endüstri Mühendisleri, ağırlıklı olarak yöneylem arastırması konularında çalışmaktadır

Bir çok kişinin sorduğu bir soruydu. Endüstri mühendisinin çalışma alanları nelerdir?. bu yazı kafanızda ki soru işaretlerini umarım yok eder.

Türkay Derelinin ağzından “Endüstri Mühendisi Kimdir?” konulu güzel bir yazı. Umarım sorunuzun cevabı olur.

Eğlence