6 Sigma – yüceLaydın

— Hide menu

6 Sigma

6 Sigma, mühendislik ve istatistiğin bir arada bulunduğu süreç iyileştirme, yönetme metodolojisidir. 6 sigma temelde kendine has bir organizasyon yapısına sahiptir projeleri yürüten (6 sigma eğitimi almış kişi) ile süreci bilenlerin bir paylaşımı olarak projeleri ortaya koymaktadır. Projeleri yürütenler projenin parasal boyutuna ve zorluğuna göre yeşil ve kara kuşak olarak adlandırılırlar ( parasal kaygılar ile gri ve sarı kuşaklar da kullanılmaktadır)

Temel olarak 6 Sigma, karar verme süreçlerinde deneyim yaninda, doğru verinin doğru analizi ile oluşabilecek risklerin yönetimini, yönetsel ve istatistiksel araçlar ile yöneten kendini kanıtlamiş bir metodolojidir.

6 Sigma içerisinde üç ana modülden bahsedebiliriz:

1-Bir ürünün yada hizmetin tasarlanmasından son kullanıcıya ulasmaşına kadar süreci kapsayan tasarıma ve market gelistirmeye yönelik DFSS(Design for 6 Sigma).

2- Mevcut ürün yada hizmette oluşan problemleri anlama ve çözme değişkenlikleri azaltma yada süreçleri değişkenliklerden duyarsız hale getirmeye yarayan 6 Sigma nin temelini oluşturan DMAIC (Define Measure Analyze Improve Control).

3- Mevcut süreçlerin verimliliğini arttırmak, gereksiz, katma değersiz adımlarin tanımlanmasında ve kaldırılmasında kullanılan Lean(Yalın) ile süreçlerdeki değiskenliğin de etkilerini azaltmayı amaçlayan Lean 6 Sigma.

6 sigma DMAIC projeleri temelde 5 aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar:

1.Tanımlama

2.Ölçüm Aşaması

3.Analiz Aşaması

4.İyileştirme

5.Kontrol Aşaması


Instagram

Endüstri Mühendisi Yücel AYDIN

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Eğlence